Saturday, July 28, 2012


KAEDAH ABJAD

1.  Kaedah abjad dianggap sebagai kaedah nama-nama 
     huruf yang digunakan di dalam   tulisan Melayu iaitu 
     A, B, C, …… hingga Z.
2. Murid-murid diajar menghafal nama-nama huruf secara 
    mengikut turutan bermula  dari A hingga Z.
3. Teknik pengajaran dimulakan dengan guru menunjukkan kad abjad kepada murid  
     dan guru menyebut terlebih dahulu abjad-abjad tersebut untuk  
     memperkenalkannya kepada murid.
4. Kemudian, sekali lagi guru menunjukkan kad-kad abjad tersebut dan meminta
    murid untuk mengenalpasti dan menyebut abjad-abjad yang ditunjukkan dengan  
    bantuan guru.
5. Guru membetulkan setiap kesilapan sebutan murid sewaktu kad-kad abjad  
    ditunjukkan.
6. Proses ini diulang sehingga murid mampu mengenalpasti dan menulis abjad-abjad
    yang telah diajar.
7. Seterusnya, guru melekatkan kad-kad abjad tersebut di papan hitam. Guru akan  
    memilih murid secara rawak dan meminta murid tersebut mengambil kad kad di  
    papan hitam berdasarkan apa yang disebut oleh guru.
8. Selepas itu, murid diminta membuat latihan bertulis dalam buku masing-masing.  
    Guru akan menyebut abjad manakala murid perlu mendengar dengan teliti dan 
    menulisnya dalam buku.
  

No comments:

Post a Comment

terima kasih atas respon anda